TR EN RU

KARHAZ SEMPOZYUMU
İstanbul Gelişim Üniversitesi I. Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu:
Karadeniz ve Hazar Havzasında İstikrarı Tesis Etmek
 
Tarih boyunca pek çok kez çalkantılı dönemlerden geçen Karadeniz ve Hazar Havzası, halen tam anlamıyla istikrara kavuşmamıştır. Bu coğrafyada siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması sadece bölge ülkeleri açısından değil, uluslararası sistemin bütünü açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple söz konusu istikrarsızlığa neden olan bölge içi ve bölge dışı etkenlerin tespit edilmesi ve kapsamlı çözüm önerilerinin ortaya konulması gereklidir.
Bu amaçla bölgede istikrarı tesis edecek her türlü ilişkinin (ekonomik, kültürel, ticari, turizm, akademik vb.) geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple havzadaki istikrarın temini için bölgeyle ilgili her meselenin ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda düzenlenmesini düşündüğümüz bu sempozyum sosyal bilimler içerisindeki çeşitli disiplinlerin, bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisi üzerine yoğunlaşmasına vesile olmayı amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile tertip edilen bu sempozyumun amacı, Karadeniz ve Hazar havzası ülkelerinde bugün yaygın bir konum kazanan istikrarsızlık ve şiddetin bertaraf edilerek, bölgede refah ve istikrar tesisinin sağlanabilirliği üzerinde durmak ve bu hususta çözüm önerileri sunmaktır.

Sempozyum Dili: Bildiriler Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinden birinde hazırlanacaktır.