TR EN RU

KURULLAR


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Aydın Başbuğ (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun (Gazi üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Aoude (U.S.A University of Hawaii)
Prof. Dr. İlhan Aksoy (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım (Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Prof. Dr. Kürşat Yalçıner (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Delican (İstanbul Üniversitesi) 
Prof. Dr. Nail Öztaş (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Prof. Dr: Nasuh Uslu(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezir Köse (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Prof. Dr. Seyfi Yıldırım (Ankara Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Akhmet A. Yarlykapov (Rusya Federasyonu Rusya Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. Elmira Muratova (Kırım Akmescit Taurida National V. I. Vernodsky Üniversitesi)
Doç. Dr. Emre Ateş (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Igor Leonidovich Alexeev (Rusya Federasyonu Rusya Humanitar Devlet Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet M. Özaydın (Ankara Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Muharrem Ekşi (Kırklareli Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep Rehimli (Azerbaycan Academy of Public Administration)
Doç. Dr. Rufat Sattarov(Almanya Berlin Freie University)
Doç. Dr. Samaghan Myrzaibraimov (Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi)
Doç. Dr. Timur Kozukulov (Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Yavuz Çilliler (İstanbul Gelişim Üniversitesi)        

Dr. Öğr. Üyesi Abdilaziz Kalberdiev (Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Alper Mumyakmaz (Bozok Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gökberk Yücel (Bozok Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Memyakmaz (Yozgat Bozok Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Altunok (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan İzol (Akdeniz Üniversitesi)


Onur Kurulu


Abdülkadir Gayretli - İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Burhan Aykaç - İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nedim Bahçekapılı- Hollanda Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü

 
Akademik Koordinatör


Prof. Dr. Şenol Durgun - İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İzzet Gümüş (İstanbul Gelişim Üniversitesi –İİSBF Dekanı)
Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR Müdürü)
Doç. Dr. Hasan Oktay (KAFKASSAM Başkanı)
 
İdari Koordinatör

Bülent Değirmenci
 
Organizasyon Komitesi


Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu (İGUSAM Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi  F. Fuat Tuncer (İGUSAM Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi  Viktoria Demydova (İstanbul Gelişim Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
Dr. Öğr. Üyesi  H. Göker Önen (İstanbul Gelişim Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
Zeynep Deniz Altınsoy (KAFKASSAM-Uzman)
Arş. Gör. Mustafa Fatih Yücel ( İstanbul Geilşim Üniversitesi)
Elif Ulusoy ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı)

 Medya Koodinatörü

Saygı Ünlü ( İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Koordinatörü)

Sekreterya

Arş. Gör. Akın Emre Pilgir (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Arş. Gör. Elif Şahin 
(İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Ömer Gök (KAFKASSAM Asistanı)
Çağatay Balcı (KAFKASSAM Asistanı)
Fatih Ekim (Balkar Asistanı)