TR EN RU

KARHAZ SEMPOZYUMU

 

KarkazTr

İstanbul Gelişim Üniversitesi I. Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu:
Karadeniz ve Hazar Havzasında İstikrarı Tesis Etmek

21-22 Nisan 2020
 
 
Tarih boyunca pek çok çalkantılı döneme sahne olan Karadeniz ve Hazar Havzası’nın, günümüz itibarıyla da istikrara kavuştuğunu belirtmek güçtür. Bu coğrafyada siyasi ve sosyal istikrarın sağlanması sadece bölge ülkeleri açısından değil, uluslararası sistemin bütünü açısından önem arz etmektedir. Bu bakımdan bölgede istikrarsızlığa neden olan gerek bölge içi gerekse de bölge dışı etkenlerin tespit edilmesi ve kapsamlı çözüm önerilerinin ortaya konulması önem arz etmektedir. Bölgede istikrarın tesis edilmesine katkı sağlaması muhtemel olan siyasi, ekonomik, kültürel, ticari ve turistik ilişkilerin geliştirilmesi, bölgeyle ilgili meselelerin akademik düzeyde kapsamlı ve ayrıntılı bir biçimde analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda düzenlenmesi kararlaştırılan I. Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu’nda sosyal bilimler içerisindeki çeşitli disiplinlerin farklı perspektiflerinden yararlanarak bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisine katkı sağlayacak üretkenlikteki fikirlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu sempozyumun amacı, günümüzde Karadeniz ve Hazar havzası ülkelerinde yaygın hale gelen istikrarsızlık ve şiddetin bertaraf edilmesi suretiyle bölgede refah ve istikrarın tesisine ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymaktır.


Sempozyum Dili: Bildiriler Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinden birinde hazırlanacaktır.


NOT: Sempozyuma katılım ücretsiz olup, konaklama ve ulaşım masrafları katılımcıya aittir.