TR EN RU

SEMPOZYUM YAZIM KURALLARI


BAŞVURU İÇİN

• Makale başlığı
• Metodoloji, ana varsayımlar ve makale sonuçlarını içeren kısa bir özet (en çok 500 kelime)
• En fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır
• Yazar / katılımcı adı ve kurumsal bağlantıları
• Her katılımcının bir paragraf biyografik ifadesi (ayrıntılı bir CV değil) - 300 kelimeye kadar
• Yazar / katılımcının e-posta adresleri (temel), telefon ve faks numaraları
• Görsel-işitsel ekipman talepleri (varsa)
 
NOT: Türkçe başvurular için İngilizce başlık, özet ve beş adet İngilizce anahtar kelime zorunludur.

Başvuru karhaz@gelisim.edu.tr adresine gönderilecek.
 


TAM METİN

Tam metin minimum 3000 maksimum 5000 kelimedir. Bibliyografya, dip not dâhil.
 
BİÇİMSEL YAZIM KURALLARI

1.Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm aralık olmalıdır.
2. Makalenin ana bölümlerinde yazı karakteri Times New Roman, yazı puntosu 12 punto, satır aralığı 1,5 ve iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
3. Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.
4. Üst bilgi olarak sola, makalenin kısa adı tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.
5. Blok alıntı yapıldığında alıntının tamamı bir tab (1,25cm) içeride olmalıdır. Alıntı bitirildiğinde kaynak verme unutulmamalıdır (Kaynak, yıl, sayfa numarası). 
6. Yapı APA stilinde metin bölümlere ayrılmıştır.
7. Ana bölümler sırasıyla: Başlık Öz/Abstract Giriş Yöntem Sonuçlar Tartışma Kaynakça Ekler olarak ayrılmıştır. 
 
ÖZ/ABSTRACT

Makalenin 150 kelimeyi aşmayacak bir özeti (Türkçe ve İngilizce, makalenin yazı dili hangisiyse önce o dildeki özet konur) bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” ve “Abstract” olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmeli, Keywords ve Anahtar Kelimeler sözcükleri bir tab (1,25cm) içeriden ve italik yazılmalıdır. 

Türkçe ve Rusça dillerinde olan makaleler için İngilizce özeti zorunludur.
 
KAYNAKÇA YAZIMINDA UYULACAK ESASLAR:

A. Kitaplar

a. Tek yazarlı ya da editörlü kitap 
Örneğin: Gümüş, İ. (Ed.). (2017). Genel işletme. İstanbul: İstanbul Gelı̇şı̇m Ünı̇versı̇tesı̇ Yayınları 

b. İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap
Örneğin: Köten, E., Erdoğan, B. (2014). Engelli gençler, sosyal dışlanma ve internet. İstanbul: İstanbul Gelı̇şı̇m Ünı̇versı̇tesı̇ Yayınları

c. Derlenmiş bir kitaptaki yazı
Örneğin: Sayan, S. (2002). Dünya Ekonomisi ve Türkiye: Globalleşme, Liberalizasyon ve Kriz. Yerel ekonomilerin sürdürülebilir kalkınması ve Çanakkale örneği (ss. 33).  Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu. 

B. Makaleler

Dergi Makaleleri için:
Örneğin: Özden, K., Erdoğdu, D. & Gül, S. (2017, Ekim). Kriz yönetiminde üretim yönetimi stratejileri ve politikalarının kullanılmasıyla ilgili bir alan araştırması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4 (2), 23-50. doi:10.17336/igusbd.348761

C. Diğer Kaynaklar 

a. İnternet Kaynakları
Örneğin: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (10.01.2018). Akademisyenlere yurt dışı imkanı. Erişim tarihi: 15.01.2018, https://www.cnnturk.com/turkiye/akademisyenlere-yurt- disi-imkani.